top of page

Risk Assessments

Kot organizator potovanj in vojvoda Edinburškega Award Approved Activity Provider (AAP) je naš postopek ocene tveganja  strogo v skladu z  ali v presežku  od  predpisi nagrade vojvode Edinburškega in izvršnega odbora za zdravje in varnost. Vsaka dejavnost je ocenjena na splošni osnovi, vendar podjetje pred nadaljevanjem odprav ali dejavnosti ponovno oceni povezana tveganja, da bi ublažila morebitne kršitve varnosti. Vsak inštruktor ali vodja enkrat na mestu v določeni državi, kjer ima odprava sedež, opravi še eno oceno tveganja. S tem zagotovimo, da se upoštevajo vsa nadaljnja tveganja, če se okoljski pogoji spremenijo. Pred vsakodnevno aktivnostjo se izvaja dnevna ocena tveganja, da se  zagotoviti to  imajo vsi varnostni ukrepi  sprejeti za zaščito vseh udeležencev, kjer je to izvedljivo. Premisleki, kot so okolje, izkušnje inštruktorjev, sposobnosti študentov in  vremenske razmere so bistvenega pomena za naš varnostni režim in niso na noben način ogrožene. Vendar zaradi narave avanturističnega iskanja vseh dogodkov ni mogoče ublažiti, vendar bomo  storimo vse, kar je v naši moči, da čim bolj zmanjšamo tveganje.
 
Če želite razpravljati ali si ogledati naše ocene tveganja za vsako dejavnost, nas kontaktirajte .  
 
 
bottom of page