top of page

Company Policies 

นโยบาย GoAdventure1 นั้นเขียนขึ้นเพื่อปกป้องลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อ่อนแอ เพื่อให้พวกเขาได้เดินทางหรือเส้นทางที่ปลอดภัย ในขณะที่ยังคงรักษาบรรยากาศที่กระตือรือร้น สนุกสนาน และผจญภัยไว้  ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เข้าร่วมทั้งหมด หากคุณต้องการพูดคุยเกี่ยวกับนโยบายของเราตามรายการด้านล่าง โปรด ติดต่อเรา และเรายินดีที่จะช่วยเหลือคุณ  
การคุ้มครองเด็ก
สุขภาพและความปลอดภัย
ขั้นตอนการร้องเรียน
บริการลูกค้า
โอกาสที่เท่าเทียมกัน
กระบวนการบริหารความเสี่ยง
 
 
bottom of page