top of page

Ewakuacja i wypadek awaryjny  Plany

W każdej sytuacji awaryjnej konieczne jest posiadanie podstawowego planu działania, na wypadek gdyby wydarzyło się coś nie do pomyślenia. Dlatego dostosowaliśmy nasze plany tak, aby były one łatwe do realizacji nawet przez najbardziej niedoświadczonego uczestnika i dla wszystkich naszych działań, czy to w dżungli Tajlandii, czy w Wielkim Kanionie. Naprzeciw (na dole po lewej)  zobaczysz indywidualne schronienie awaryjne, a poniżej (na dole po prawej) planowane jest schronienie grupowe, z którego korzystamy podczas naszych kilkudniowych wypraw w dziury śnieżne w Norwegii. Istnieją dwa plany, jeden dla instruktorów i jeden dla członków wyprawy lub ogólnych uczestników. Aby zobaczyć nasze plany prosimy o kontakt.

bottom of page