top of page

Risk Assessments

Jako touroperator i Duke of Edinburgh Award Approved Activity Provider (AAP), nasz proces oceny ryzyka  jest ściśle zgodny z  lub w nadmiarze  z  przepisy Duke of Edinburgh Award oraz Health and Safety Executive. Każde działanie jest oceniane w sposób ogólny, jednak przed przystąpieniem do wyprawy lub działań firma ponownie ocenia związane z nimi ryzyko w celu złagodzenia potencjalnych naruszeń bezpieczeństwa. Po in situ w danym kraju, w którym odbywa się ekspedycja, każdy instruktor lub lider przeprowadza kolejną ocenę ryzyka. Ma to na celu zapewnienie, że wszelkie dalsze zagrożenia są brane pod uwagę w przypadku zmiany warunków środowiskowych. Każdego dnia przed czynnością mającą miejsce codziennie przeprowadzana jest ocena ryzyka w celu:  Upewnij się, że  wszystkie środki bezpieczeństwa mają  zostały podjęte w celu ochrony wszystkich uczestników tam, gdzie to możliwe. Względy, takie jak środowisko, doświadczenie instruktora, możliwości uczniów i  Warunki pogodowe mają fundamentalne znaczenie dla naszego systemu bezpieczeństwa i nie są w żaden sposób zagrożone. Jednak ze względu na charakter poszukiwań przygód nie wszystkie zdarzenia można złagodzić, ale my to zrobimy  zrobić, co w naszej mocy, aby maksymalnie zmniejszyć ryzyko.
 
Jeśli chcesz omówić lub zobaczyć nasze oceny ryzyka dla każdej działalności, skontaktuj się z nami .  
 
 
bottom of page